Image Alt

Željko Radosavljević

Trauma releasing exercises

Šta je TRE?

TRE je inovativan skup vežbi koje pomažu telu u oslobađanju dubokih mišićnih obrazaca stresa, napetosti i trauma. Vežbe bezbedno aktiviraju prirodni refleksni mehanizam drhtanja ili vibriranja koji oslobađa mišićnu napetost, smirujući nervni sistem. Kada se ovaj mehanizam mišićnog podrhtavanja / vibriranja aktivira u sigurnom i kontrolisanom okruženju, podstiče se telo da se vrati u stanje ravnoteže. Vežbe za oslobađanje od napetosti, stresa i traume (TRE) zasnivaju se na osnovnoj ideji, potkrepljenoj istraživanjima, da stres, napetost I traume ostavljaju I psihološke i fizičke posledice. TRE-ove refleksne vibracije mišića uglavnom se osećaju prijatno i umirujuće. Nakon što urade TRE, mnogi ljudi prijavljuju osećaj mira i blagostanja. TRE je pomogao hiljadama ljudi širom sveta.

TRE je dizajniran da bude alat za samopomoć koji se, jednom naučenim, može samostalno koristiti po potrebi tokom celog života, čime kontinuirano podržava i unapređuje lično zdravlje i dobrobit.

 

Ko može imati koristi od TRE?

 

Vi! S obzirom da je ovaj mehanizam podrhtavanja mišića deo našeg prirodnog ponašanja kao ljudi, svi mogu imati koristi od TRE-a. Ovo podrhtavanje mišića povećava elastičnost tela jer uzrokuje duboko opuštanje koje prirodno smanjuje nivo stresa. Može osloboditi emocije u rasponu od blage uznemirenosti do teške anksioznosti bilo da je uzrokovana stresom na poslu, prekomernom zabrinutošću, sukobima u vezama, fizičkim stresom ili traumama. Bez obzira jeste li roditelj / supružnik koji želi više strpljenja sa porodicom, žrtva nasilja ili nesreće, vojnik koji pati od post traumatskog stres sindroma, sportista ili jednostavno osoba koja želi postati otpornija i jednostavno se osećati bolje u životu, svi mogu imati koristi od TRE.

 

Kako TRE funkcioniše?

 

Terapijsko podrhtavanje mišića izazvano procesom vežbanja TRE je prirodni, unutrašnji, neuro-fiziološki odgovor tela da smanji sopstveni stres i vrati osećaj blagostanja. Tremori su potpuno prirodan mehanizam tela da se oslobodi napetosti stresa I trauma I većina životinja koristi taj mehanizam nakon stresne situacije a mi smo naučili da potiskujemo taj proces iz raznih kulturoloških razloga. Pod stresom, naše telo je stimulisano za borbu, beg ili ako ne možemo da se borimo ili bežimo od opasnosti, zamrzavanje što utiče na svaki sistem u našem telu; puls, mišiće i nervni sistem svi se prilagođavaju da brzo reagujemo kao odgovor na opasnost. Ovaj naboj koji se stvori kao odgovor na stres može ostati u telu dugo nakon događaja ako ga ne istrošimo I to u obliku mišićnih tenzija. TRE može opustiti ove tenzije balansirati ove sisteme.

TRE je telesni (somatski) proces koji, kada se pravilno uradi, može omogućiti pojedincu da se oslobodi napetost mišića i psihičkih napetosti, što često ne zahteva „ponovno proživljavanje traume“. (tj. verbalno opisivanje ili razgovor o traumatičnom iskustvu)

Ne možete nagovoriti psa da se smiri koristeći logiku, ali možete ga umiriti i istrenirati s vremenom kako ne bi preterano reagovao, Sa TRE-om umirujemo nervni sistem, koristeći prirodni odgovor tela, umesto da koristimo psihologiju i logiku ili lekove.

TRE se može podučavati ili kao jednostavna samopomoć, tehnika smanjenja napetosti u programu fizičkih vežbi ili se može koristiti kao efikasna dopunska praksa kada se integriše sa drugim modalitetima lečenja, uključujući lečenje postraumatskog stres sindroma , anksioznosti, depresije, potisnutih emocija itd…

Može se može podučavati i vežbati u vrlo velikim grupama za zajednice koje su doživele masovne traume, može preći kulturološke i jezičke barijere jer se zasniva na prirodnim fiziološkim odgovorima koje dele sva ljudska bića.

TRE se može podučavati ili kao jednostavna samopomoć, tehnika smanjenja napetosti u programu fizičkih vežbi ili se može koristiti kao efikasna dopunska praksa kada se integriše sa drugim modalitetima lečenja, uključujući lečenje postraumatskog stres sindroma , anksioznosti, depresije, potisnutih emocija itd…

Može se može podučavati i vežbati u vrlo velikim grupama za zajednice koje su doživele masovne traume, može preći kulturološke i jezičke barijere jer se zasniva na prirodnim fiziološkim odgovorima koje dele sva ljudska bića.