Image Alt

Psihotelesno oslobađanje

Psihotelesno oslobađanje

Psihotelesno oslobađanje

Šta je to psihotelesno oslobađanje?

Psihotelesno oslobadjanje je program koji je nastao kao spoj nekolicine terapijskih tehnika poreklom iz telesne psihoterapije a  koji kombinuje tehnike koje izazivaju regulaciju autonomnog nervnog sistema što za posledicu ima oslobađanje dubkih tenzija tela i oslobađanje potisnutih emocija odnosno dubinsko čišćenje ukorenjenog stresa.

Kako funkcioniše psihotelesno oslobađanje?

Kombinacijom specifičnih telesnih vežbi i odredjenih stres pozocija tela i specijalnom tehnikom disanja izazivamo prirodan refleks tremora koji imaju skoro sve životinje i služi da se telo oslobodi neistrošenih naboja ili dubokih tenzija koje su nastale kao rezultat reakcije na stres i/ili potisnutih emocija.

U samo svojoj suštini kombinujemo dve glavne tehnike a to su Trauma releasing exercises i Rebirthing breathwork, pored njih za svaku osobu individualno i u skladu sa njenim potrebama dodajemo različite vežbe iz još nekoliko drugih tenika.

Kako funkcioniše program?

Sam program je koncipiran tako da svaki učesnik prođe kroz 10 seansi kroz određeni vremenski period (od 3 nedelje do 2 meseca) kako bi na kraju bio sposoban da samostalno radi program kod kuće i time se na dnevnom nivou čistio od stresa i posledica istog.

Često se postavlja pitanje da li je baš neophodno 10 seansi? Odgovor je DA iz razloga što je neophodno da se kroz taj broj seansi razvije kapacitet i izdržljivost jer neke tehnike koje se u prgramu uče zahtevaju dase rade minimum 10-15min u kontinuitetu kako bi počeli efekti da se ispoljavaju. Stoga taj broj seansi služi da takoreći udjemo u kondiciju i da posle kada nastavite da radite samostalno to sve ima rezultata.

Kome je namenjeno psihotelesno oslobađanje?

Psihotelesno oslobadjanje je namenjeno svima onima koji se suočavaju sa svakodnevnim psihofizičkim stresovima, u cilju čišćenja negativnih efekata stresa i poboljšanja kvaliteta života.

Namenjen je i osoboma koje pate od psihosomatskih poremećaja kao što su

 • Migrene
 • Nesanica
 • Problemi sa štitnom žlezdom
 • Anksioznost
 • Depresija
 • poremećaja pažnje ili ponašanja (ADHD)
 • Post traumatski stres sindrom
 • Hroničan stres
 • Hroničan umor- iscrpljenost
 • Emotivna nestabilnost
 • Problemi sa besom
 • Samodestrukcija
 • Bezvoljnost
 • Energetske, emocionalne ili psihološke blokade