Image Alt

Korektivna gimnastika

Korektivna gimnastika

korektivna gimnastika

Šta je korektivna gimnastika?

Korektivna gimnastika je grana kineziterapije koja se bavi prevencijom i korekcijom lošeg držanja tela kod dece i odraslih, korišćenjem pokreta, tj. vežbi. Pod lošim držanjem tela podrazumeva se bilo koje odstupanje od fiziološke ravni ili mere. Ukoliko se na vreme ne primeti i ne koriguje loše držanje tela može prerasti u posturalni poremećaj.

Tri su kritična perioda kada nastaju posturalni poremećaji, a to su period kada se dete uspravlja, period kada kreće u školu i period puberteta.

Posturalni poremećaji mogu se javiti na kičmenom stubu, grudnom košu, nogama i stopalima. Najčešći posturalni poremećaji kod dece su krilaste lopatice, ravna stopala, kifoza, lordoza, skolioza, X noge, itd.  Ipak, ako se uoče na vreme i ako se dete na vreme uključi u program korektivne gimnastike (ne i bilo kojeg sporta, što može dovesti do pogoršanja deformiteta) moguće je u potupnosti ili delimično otkloniti poremećaj ili zaustaviti njegovo dalje napredovanje.

 

Kome je namenjena korektivna gimnastika?

Korektivna gimnastika je posebna jer kao sredstvo koristi vežbu. Kao takva namenjena je svim uzrastnim kategorijama. Korektivnu gimnastiku mogu primenjivati i deca i odrasli .Čak i u najmlađem uzrastu dete preventivno može raditi vežbe korektivne gimnastike, a ukoliko je već došlo do poremećaja u držanju tela pohađa se korektivni program vežbanja.

Takođe, korektivnu gimnastiku mogu vežbati i oni koji imaju problema sa bolovima u leđima ili im treba rehabilitacija posle povrede ili operativnog zahvata. U ovakav vid vežbanja takođe se mogu uključiti i trudnice i porodilje, kao i one porodilje koje su se susrele sa problemom dijastaze (razdvojenost trbušnih mišića) nakon trudnoće.

 

Prednosti korektivne gimnastike

Ono što korektivnu gimnastiku čini posebnom jeste da je moguće primeniti je na sve uzraste i prilagoditi je svakom vežbaču ponaosob. Prednost je što se kao sredstvo koristi  fizička vežba pa je program vežbi moguće modifikovati u odnosu na potrebe vežbača. Vežbe se osmišljavaju posebno za svakog vežbača i u odnosu na njegov problem.

Isto tako preporučuje se da se vežbanje sprovodi u malim grupama ili individualno što dovodi do boljih rezultata. Prednost ovakvog načina vežbanja je što se vežbe daju ciljano za određene grupe mišića i na taj način se direktno utiče na problem. Takođe, korektivnim vežbama može se preventivno delovati na nastanak posturalnih poremećaja, nastanka bolova ili povreda.