Image Alt

Kinezi terapija

Kinezi terapija

kinezi terapija

Kineziterapija je terapija pokretom.

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhu lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela ili celog tela u vidu vežbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.

Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog itd.

Zato je danas kineziterapija obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

Stručno odabran i pravilno izveden sistem vežbanja doprinosi ne samo oporavku zadobijene povrede već utiče i na podizanje opšte kondicije i stanja pacijenta, on je takodje naročito važan posle određenih kardiovaskularnih problema kao što je infarkt miokarda ili cerebrovaskularni insult u narodu poznatiji kao šlog.

 

Tissot, 1981.godine piše:

“Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.

 

Terapijski efekti kineziterapije su:

– povećanje mišićne snage i elastičnosti

– povećanje obima pokretljivosti u zglobovima

– poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje

– poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini

– stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

 

Oblici kineziterapije koje sprovodimo:

 

– edukacija zaštitnih položaja i pokreta

– vežbe disanja

– vežbe relaksacije

– kineziterapija za cervikalni sindrom

– kineziterapija za lumbalni sindrom

– kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)

– kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)

– vežbe za osteoporozu

– korektivna gimnastika (kifoza, skolioza, ravna stopala, x i o noge)